Den spanske syge - symptomer

SÅDAN FORLØBER SYGDOMMEN

6/7 1918

Fra Østsjællands Folkeblad:

Den meget omtalte Spanske Syge er som bekendt ogsaa naaet Tyskland, og man maa regne med den Mulighed, at den ogsaa pludselig oversvømmer Danmark - selv om Udsigterne hertil formentlig ikke er særlig store paa Grund af de gode Ernæringsforhold. Det er dog af Interesse at erfare, hvorledes den viser sig. Berlins øverste Lægemyndighed, Prefessor Dr. Friedrich Krans, udtaler bl.a. følgende:

Farsoten er hidtil i Almindelighed opstaaet meget godhjærtet. Folk bliver sædvanlig meget pludselig syge, mange Gange med Kuldegysninger og den derpaa følgende flere Dages Feber. Temperaturen kan blive temmelig høj, indtil 40 Grader. Øjets Bindehinde, Næsens og Svælget Slimhinder bliver røde og betændte, derimod sjældnere Mandlerne. Desuden følger ofte en let Luftrørsforkølelse med, i Reglen uden rigeligere Opspytning. Særlig i Begyndelsen lider de syge af Smerter i Hoved og nakke. Nakkestivhed savnes dog ofte. Smerterne udstraaler tilsyneladende fra Næsens Bihuler og fra Pandehulen. De syge føler sig i Begyndelsen  ør i Hovedet og klager ogsaa over Smerter paa forskellige Steder af Kroppen. Mange Gange er der ogsaa Forstyrrelse i Mavens Arbejde, og det er paafaldende, at Pulsen ikke er betydelig trods den høje Temperatur. Skønt Temperaturen i Armhulen kan være indtil 40 Grader, kan Pulsen være under normal.

Noget bestemt om Sygdommens gennemsnitlige Varighed kan ikke siges, men sædvanlig varer Feberen ogsaa hos dem, der har den i høj Grad, 4-5 Dage.

Det er særlig værd at lægge Mærke til, at ogsaa unge og meget stærke Mænd faar Sygdommen, der ogsaa i Almindelighed hos dem forløber godartet. Naar der ikke indtræder andet, kommer Folk sig temmelig hurtigt.

Om det drejer sig om en lignende Farsot som i 1889 og 1890, kan endnu ikke siges; men det er en lignende Massesygdom, og den nu raadende Sygdom optræder i Begyndelsen lignende som den sidste Influenzafarsot.

Professor Krans giver det Raad straks at gaa i Seng, naar Feberen viser sig, og at skaane sig. Tilfælde, der trækker ud, forløber værre. Noget sikkert Middel mod Sygdommen kendes ikke, og Afspærring synes ikke at forebygge Sygdommens Udbredelse.