Aflevering af materiale

Arkivets materialer stammer fra kommunens centre og institutioner og fra private virksomheder, foreninger og enkeltpersoner.

Fra Faxe Kommune modtager vi både sager og dokumenter på papir og systemuafhængige arkiveringsversioner af kommunens IT-systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Grundlaget for Faxe Kommunes aflevering af materiale til arkivering er arkivloven, arkivbekendtgørelser m.m.

Fra privatpersoner, foreninger og virksomheder modtager vi indtil videre mest på papir. Vi vil også gerne modtage materialer af digital karakter, men det kan være en udfordring at få lavet en arkiveringsversion, så vi opfordrer dig til at kontakte os, inden du selv, din virksomhed eller din forening går i gang med et sådan projekt.

 Vil du bidrage til samlingerne?
Har du noget, du mener kan være af interesse for arkivet, er du velkommen til at kontakte os. Aflevering sker ved et personligt møde.
Ud fra kendskab til arkivets samlinger kan vi vurdere, om det tilbudte materiale er relevant. Vi stiller en række spørgsmål, som er vigtige at kende svarene på, når materialet senere skal registreres.
Ved afleveringen afklarer vi eventuelle klausuleringsspørgsmål og som giver skal du udfylde en donationserklæring (pdf).

Bidrag til samlingerne

 Hvad samler vi på?
Faxe Kommunes Arkiver indsamler kulturhistorisk stof fra det område, der i dag er Faxe Kommune. Det kan for eksempel være fotografier, film, erindringer, protokoller fra foreninger og lokale virksomheder.

Samlingerne i et moderne arkiv skal så vidt muligt afspejle det levede liv og det lokale særkende for det område, som arkivet dækker – så husk: materialet behøver ikke at være gammelt, før det kan benyttes i Faxe Kommunes Arkiver, men vi foretrækker originalmateriale frem for kopier.

Der er allerede meget spændende kildemateriale i arkivets samlinger. Alt har ikke lige værdi og magasinpladsen er ikke ubegrænset, derfor er der også grænser for, hvad vi kan og bør indsamle. Ambitionen er ikke at indsamle alt om alle. Men vi vil gerne indsamle det "vigtige og rigtige".
I indsamlingen bestræber vi os på, at samlingerne kan blive mest muligt repræsentative.

Faxe Kommunes Arkiver er særligt interesseret i emner, som ikke allerede er belyst i tilstrækkelig grad i arkivets samlinger.

 Arkivet modtager ikke genstande.