Alslev

 


Karise-Alslev Spareforening

Spareforeningen for Karise-Alslev Sogne blev oprettet 1. januar 1928 med det formål, at medlemmerne af foreningen kunne spare penge sammen til en samlet udbetaling hvert år i december termin.

Alle kunne blive medlem. Ved indmeldelsen skulle første indbetaling ske samtidig med at der skulle købes en medlemsbog.
For det indbetalte beløb blev der udleveret sparemærker, som skulle klæbes ind i medlemsbogen. Sparemærkerne var i brug indtil 1956. Da blev det besluttet på foreningens generalforsamling den 8.12.1955 at overgå til nye sparebøger, hvor beløbene blev indført for hver indbetaling.

Foreningen havde ansat opkrævere, hvis opgave var at tage ud til hver enkelt medlems faste bopæl eller opholdssted en gang om ugen og indsamle indbetalingerne. De indsamlede beløb skulle opkræveren så på en bestemt aftalt dag aflevere til foreningens kasserer. Kassereren skulle så – også på en bestemt dag hver uge – sætte pengene ind i et pengeinstitut, hvor de stod indtil regnskabsårets afslutning.

Både bestyrelsesmedlemmerne og opkræverne blev honoreret for deres arbejde. Opkræverne fik i 1957 3,50 kr. for hver bog, bestyrelsesmedlemmerne fik et årligt honorar på 10 kr., hvorimod kassereren fik 200 kr.

Foreningen eksisterer helt frem til september 1989, hvor bestyrelsen beslutter at afvikle den og formuen på 500 kr. overdrages til Karise Spejderne.

[Kilde: Lokalhistorisk Arkiv 320-01 - A130]


Mirakeltræet

I Ganneskov ved Faxe stod en meget gammel eg. Da træet voksede op delte stammen sig, så der dannedes en åbning i det lige over jorden. Hullet var så stort, at et voksent menneske sagtens kunne krybe igennem det.

Mange mennesker har i årenes løb søgt til træet, når de led af sygdomme, som de mente, at lægerne ikke kunne kurere. Træet havde en evne til at helbrede mange sygdomme, især gigt, led- og kirtelsygdomme. Men også børn med engelsk syge blev hjulpet igennem træet.
De, der søgte helbredelsen, skulle ved aftenstide gå tavse ind i skoven, klæde sig af og krybe 9 gange med solen gennem hullet i træet. Ved hver gennemkrybning skulle de skære en spån af træet.

I taknemmelighed over en evt. kommende helbredelse skulle de ofre noget af deres tøj, som de hængte op i egetræets grene. Der skulle dog også ofres penge til træet. Et stykke oppe ad stammen var der et hul efter en udgået gren, og heri lagde man nogle småmønter. Dette hul førte ind til et hulrum i stammen.

”Men Værløse og Tokkerups respektløse drenge dyppede en kæp i vognsmørelse og fiskede mønterne op”!


Hultræet faldt i Julestormen 1902.

I Faxe Kommune har vi fire af den type træer:
Hultræet i Ganneskov, Alslev sogn
Et ved Tryggevælde, Karise sogn
Et ved Vemmetofte, Vemmetofte sogn
Og Kludeegen, Kongsted sogn

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv 320-01 – M90