Anmeldelse af nye systemer

Faxe Kommunes Arkiver skal inddrages så tidligt som muligt, når der er overvejelser om at købe nyt it-system. Vi kan blandt andet hjælpe med at vurdere om data i systemet er omfattet af arkivlovgivningen.

Hvis det system, som I overvejer at købe, skal håndtere data, der efter loven skal bevares, skal vi aftale hvordan og hvornår, der skal ske arkivering af data fra systemet.

Vi kan hjælpe med at stille de rigtige krav til kontrakten med systemleverandøren om for eksempel konvertering af data fra gammelt til nyt system og arkivering.
Det er vigtigt, også at kende prisen for disse serviceydelser inden et nyt system er indkøbt, installeret og betalt.