Arkivets historie

Faxe Kommunes Arkiver er både nyt og gammelt

2015 
18. september blev arkivets 50 års jubilæum fejret. Kommunaldirektør Thomas Eriksen holdt jubilæumstale og viceborgmester Dorte Nybjerg, formand for Erhvervs- og Kulturudvalget, åbnede jubilæumsudstillingen TID KRYDSER RUM
Se billeder fra jubilæumsfesten
Se nærmere om jubilæumsbogen
Læs om jubilæumsudstillingen

2012
3. februar åbnede udvalgsformand Martin Hillerup officielt Faxe Kommunes Arkiver på Drosselvej 1, Rønnede

2011
Faxe Kommune etablerer kommunearkivet som sit offentlige arkiv jf. arkivlovens $7. Lokalhistorisk Arkiv med privatarkivalierne er sammen med kommunearkivet blevet til Faxe Kommunes Arkiver. Enheden har fælles vedtægter.
Den nye arkivinstitution flytter med administration, magasiner og læsesal til Rønnede.

2008
Fusion: Faxe Kommunes Lokalhistoriske Arkiv bliver etableret som kommunalt lokalhistorisk arkiv med ekspedition fra læsesal i Haslev og Faxe.
Det kan lade sig gøre, fordi Haslev Lokalhistoriske Arkiv bliver udskilt fra Haslev Museum, og Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv, der hidtil har været en selvejende institution, bliver kommunalt. De to arkiver fusionerer til én ny arkivinstitution, der har hele den nye kommune som dækningsområde.

2007
Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv overtager yderligere rum på Rådhusvej 2, så arkivet nu kan tilbyde brugerne en velindrettet læsesal, med plads og mulighed for arbejdsro i behørig afstand af arkivets øvrige aktiviteter.

Haslev Lokalhistoriske Arkiv må afgive plads til fordel for Borgerservice. Indgang til arkivet flytter fra Jernbanegade til Rådhusstien.

2004
Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv flytter til Rådhusvej 2 i Faxe, hvor arkivet kan indrette sig i større lokaler.

2000
Haslev Lokalhistoriske Arkiv slås sammen med Haslev Museum og får fælles leder. Der er tale om en organisatorisk ændring. Arkivet forbliver i Jernbanegade.

1991
Haslev Lokalhistoriske Arkiv flytter under tag med Haslev Folkebibliotek i en ny bygning i Jernbanegade 62 i Haslev. Arkivets lokaler er rummelige og bygget til formålet. Der er plads til både magasin, administration, diverse arkivrum og publikumsfaciliteter.

1987
Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv skifter navn til Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv. Navneændringen er mere tidssvarende og passer med, at arkivets dækningsområde er de 14 sogne, der udgør Fakse og Rønnede Kommuner.

1975
Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv flytter fra Vemmetofte Kloster til lokaler under biblioteket Rådhusvej 4 i Faxe.

1973
11. maj slår Haslev Lokalhistoriske Arkiv dørene op for publikum i lokaler på Haslev Borger- og Realskole. Arkivet er drevet af Haslev Kommune, der ansætter arkivets leder. Haslev Lokalhistoriske Arkivs dækningsområde er de 6 sogne, der udgør Haslev Kommune.

1971
Mængden af arkivalier stiger støt, og det er nødvendigt at finde nye lokaler. Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv flytter til Vemmetofte Kloster i et lånt lokale i kælderen under klosterforvalterens bolig.

1965
Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv bliver stiftet på initiativ af Museums- og Kunstforeningens museumsudvalg. Arkivet flytter sammen med Hylleholt Folkebogssamling ind på 1. sal på Hylleholt Folke- og Realskole, der lå ved kirken i Faxe Ladeplads. Efter få år er der så mange arkivalier, at arkivet får sit eget skab med særskilt hængelås i et af skolens klasseværelser.