Arkivmæssige hensyn

Aktuelt materiale skal behandles, så det senere kan indgå i Faxe Kommunes Arkiver

 Arkivmæssige hensyn begynder ved en sags begyndelse. Det vil sige, at alt fra telefonopringning og postmodtagelse til journalisering og sagsbehandling er del af arkiveringsprocessen, som alle ansatte i kommunen er aktive deltagere i.

Det er vigtigt, at der er orden og systematik i de bevaringsværdige arkivalier. Vi skal kunne finde dem igen.

Arkivmæssige hensyn i IT-systemer betyder blandt andet at data skal kunne afleveres til Faxe Kommunes Arkiver efter reglerne i Bek. 1007 om arkiveringsversioner.
Se Rigsarkivets vejledning om "e-arkivmæssige hensyn":

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn - en vejledning til kommunale myndigheder (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Papirarkivalier skal sikres mod fysisk nedbrydning og opbevares, så det, der er beregnet til kassation, nemt kan udskilles.
Se Rigsarkivets vejledning til opbevaring af papirarkivalier:

Rigsarkivets anbefaling til opbevaring af papirarkivalier (PDF-fil åbner i nyt vindue)