Bråby

  


Apoteket ved Søtorup Sø

Søtorup Sø er en af Danmarks højest beliggende større søer: hele 56 m over havets overflade. Engang lå her en badeanstalt. Med både toiletter og badebroer var Søtorup Sø et yndet badested. Ved Søtorup sø har der også været apotek engang.

Apotekets beliggenhed var et kompromis mellem Grevskabet Bregentveds og Gisselfeld Klosters interesser og ikke lige den mest centrale eller hensigtsmæssige for egnens beboere. Apoteket lå Ny Ulsevej 17, højt placeret med pragtfuld udsigt over Søtorup Sø.

Den 1. august 1859 kunne apoteker Oluf Mygdal for første gang slå dørene op. Men allerede i 1894 måtte apoteket flytte. Landsbyen Hasle havde udviklet sig til stationsbyen Haslev og Haslev-Freerslev sogneråd fandt det uholdbart, at apoteket lå så afsides. Den 28. juli 1894 åbnede apoteket i stedet i Jernbanegade 5, Haslev.


Apoteker Jens Nordentoft i apotekets kælder.

Nordentoft fik bevilling til apoteket den 15. februar 1902 og havde det til sin død i 1936. Forinden havde han været ansat hos apoteker Mygdal, der også var hans svigerfar. Apoteket blev oprettet efter bestemmelserne i den kgl. Resolution af 23. december 1842.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv 320-02 - A28


Karpefiskeri ved Gisselfeld Kloster

I 2014 har karpedammene ved Gisselfeld Kloster fået nyt liv. Med støtte fra A.P. Møller Fonden har Gisselfeld Kloster restaureret syv karpedamme i slotsparken.

Fiskemesterhuset ved bredden af Karpedam er også blevet sat i stand, så huset, der er fra 1875, nu er ramme om en lille udstilling om karpeproduktion, som på Gisselfeld går tilbage til Peder Oxes tid.

Da Peder Oxe byggede Gisselfeld fra 1547 blev en eksisterende sø udvidet, så der kom til at stå vand omkring slottet. Peder Oxe importerede karper fra Frankrig og gårdsøen blev brugt som karpedam.

Gennem tiden er søerne omkring Gisselfeld udvidet og nye beholdningsdamme til karperne, Karpedam, Smededam og Geddedam, blev anlagt da Gisselfeld var under kronen i 1661-1670. Siden er flere damme kommet til. Omkring år 1700 var Gisselfelds karpedambrug på sit højeste med 26 anlagte damme.

Karpen trives i stillestående eller langsomt flydende vand med mudderbund. Kaj Erling Dysted, der selv betegner sig som "den sidste fiskerdreng på Gisselfeld", fortæller i sine erindringer om hvordan han i den strenge vinter 1941-42 måtte cykle rundt til alle søer og damme for at vække fiskene:
"Vækningen" blev udført med isøkse. Fiskerdrengen huggede isen fri i en 10 m lang og 1,5 m bred våge, så karperne, der led af iltmangel i det tilfrosne vand, kunne overleve.


Under forårsfiskeriet blev de store avlsfisk indfanget. Det var nogle særlige eksemplarer, der var udvalgte til at føre slægten videre. En hun kunne veje op til 35 kg. Avlfiskene blev udsat i damme med lavt vand og sol, så rognen kunne udvikle sig til små karpefisk.