For centre og institutioner

Centre og institutioner i Faxe Kommune er omfattet af arkivlovgivningen. Det betyder, at bevaringsværdige dokumenter, der ikke længere er i administrativt brug, skal afleveres til Faxe Kommunes Arkiver.

Historiske, værdifulde dokumenter skal sikres og kunne stilles til rådighed for borgere, myndigheder og andre, som ønsker at arbejde med historien. Den opgave varetager Faxe Kommunes Arkiver.
Formålet med arkivering er at sikre og bevare dokumenter og sammenhænge af enten administrativ eller retslig betydning for kommunen og dens borgere.
Der er tale om en dokumentation både af kommunens historie og forvaltningspraksis.

Arkivets opgaver i forhold til den øvrige kommune er fastlagt af byrådet i Vedtægt for Faxe Kommunes Arkiver, som du kan se nedenfor.

Vedtægt for Faxe Kommunes Arkiver (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Statens Arkiver tilrettelægger periodevise tilsyn med kommunernes varetagelse af arkivmæssige hensyn og Faxe Kommunes Arkiver fører arkivtilsyn med Faxe Kommunes centre og institutioner.

Kampagne: Vi indsamler papirarkivalier lige nu!
Kontakt os og hør hvad det indebærer for dig, din institution og dit Center

Kontakt Faxe Kommunes Arkiver for råd og vejledning om aflevering af sager på papir. Vi instruerer dig om rensning, pakning, ordning og mærkning og om den afleveringsfortegnelse, der skal følge med arkivalierne.