Digitale arkivalier

I dag er de arkivalier som bliver skabt i Faxe Kommune, næsten udelukkende digitale arkivalier. Sager og dokumenter, der produceres i kommunen, gemmes i et fagsystem eller i vores ESDH-system (Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringssystem), der hedder SBSYS.

Der arkiveres årligt fra bevaringsværdige KMD-systemer. Derudover har vi foreløbig arkiveringsversioner af fagsystemerne WinPPR, Unique Omsorg, og Tabulex TEA.
I 2013 forbereder vi arkiveringsversion af et fagsystem fra Novax og en arkiveringsversion af vores ESDH-system SBSYS.