Første danske dødsfald

13/7 1918

Morsø Folkeblad:

Den spanske syge har krævet sit første offer i Danmark. Fru birkedommer Bührsch, Samsø, er tirsdag nat død af sygdommen.

Fru Bührsch tog for en tid siden på ferierejse og besøgte bl.a. sin søn, der er landvæsenselev på Liselund. Hun rejste derefter rundt i Sjælland og tog endelig med nogle kvindelige slægtninge til København. Imidlertid blev to af disse slægtninge angreben af den spanske syge, og fruen påtog sig derfor at pleje dem.

Men i mandags faldt hun for en sygeplejerskes hårde risiko, hun blev selv smittet. Imidlertid var hun ikke mere angreben af sygdommen end sine slægtninge og ville sikkert også være kommen over den, hvis der ikke i tirsdags var stødt en lungeblødning til. Men denne gjorde det også af med Fru Bührsch og kl. 2½ tirsdag nat udåndede hun på hospitalet. Birkedommeren er staks afrejst til København.

Fru Bührsch blev 44 år. Hun stammede fra Norge og havede i sit lykkelige samliv med birkedommeren 2 børn, en søn og en datter.