Højskolen, hæren og hovedstaden

31/7 1918

Kredslægen i Ringsted melder om 130 tilfælde i lægekredsen, heraf de 70 på Haslev Højskole.

I Tryggevælde lægekreds har der i juli måned været 139 tilfælde i landsognene (herunder Faxe), og 42 i købstaden St. Heddinge.

I hæren er nu op mod 50% syge. Det skyldes især den store sammenstuvning af mandskab på grund af pladsmangel. Der er op til 16 mand på 10-mandsstuerne. Det gør det ikke bedre, at også lægerne i hæren er blevet smittet.

I hovedstaden ses stadig en kolossal stigning i antallet af nye sygdomstilfælde. Og generelt meldes der dagligt om dødsfald rundt om i landet.

Østsjællands Folkeblad giver gode råd: Cognac er god medicin mod Den spanske syge. Man skal bare huske, at det er medicin, og at det derfor skal doseres i spiseskefulde, ikke drikkes fra flaske!

Artikel af læge C.S.

Lægen C.S. udtaler sig også i avisen om sygdommen: Man troede først, at den spanske var en specifik krigssygdom, men det er en gammel bekendt. Lige siden oldtiden har man kendt til influenza-epidemier verden rundt. Vi ved nu, at det er en (yderst) smitsom infektionssygdom, der ikke har noget at gøre med kuldt og fugt. Smitteevnen er så stor, at alle bliver ramt, hvis de udsættes for smitte og ikke har haft den før. Så er man beskyttet i et slægtled, indtil en ny epidemi raser. I mellemtiden er spredte tilfælde, mindre akutte og smitsomme, og ofte uden influenzabacillen (Pfeifer). Kun farlig, hvis der tilstøder lungebetændelse eller en latent tuberkulose vækkes. Forebyggelse: Undgå ”pesthuler” som biografteatre og andre forsamlinger i lukkede rum.

Artiklen kan læses på forsiden af denne avis: Østsjællands Folkeblad 31/7 1918