Hylleholt

 

  

                  


Havneliv

I året 1843 anlagde Vemmetofte kloster og Bregentved gods i fællesskab den første anløbsmole ved Faxe Strand.
Molen blev først og fremmest benyttet til udskibning af kalkprodukter fra det nærliggende Faxe Kalkbrud.

I året 1850 anlagde Rosendal gods en lignende anløbsmole ca. 300 meter øst herfor.

   

I 1864 blev Vemmetoftes og Bregentveds anløbsmole udbygget til en egentlig havn, kaldet ”Den store Havn”, og Rosendal byggede i 1870 en tilsvarende havn i forlængelse af deres anløbsmole. Den hed i en lang årrække ”Den lille Havn”.

I 1985 blev ”Faxe Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn” anlagt vest for de eksisterende havne.

I forbindelse med, at der i år 2004 blev vedtaget en ny lokalplan for havnearealerne i Faxe Ladeplads, blev der i tilknytning hertil udarbejdet en historisk redegørelse. Den fortæller i korte træk om flere af de mange spændende aktiviteter, der i årenes løb har udfoldet sig i og omkring de områder, der er omfattet af planen.

Her kan du hente Arne Aasbjergs beretning om havnene i Faxe Ladeplads og deres historie:

Havne på Faxe Ladeplads (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Toldoppebørselskontrollør i Faxe Ladeplads

I arkivets gemmer ligger salmer, sunget ved Toldoppebørselskontrollør og Dannebrogsmand Lauritz Wangs jordefærd den 14.6.1892 fra Hylleholt kirke i Faxe Ladeplads. Lauritz Wang var toldoppebørselskontrollør ved toldstedet i Faxe Ladeplads indtil sin død.

Og hvad dækker mon stillingsbetegnelsen, der består af 25 bogstaver?

En toldoppebørselskontrollør var en person, der opkrævede toldvæsenets indtægter. Titlen er en gammel titel, som første gang ses anvendt i Rørvig i 1845 om en mand, der blev ansat i en forhenværende tolders sted. Antallet af toldoppebørselskontrollører var i 1851 oppe på i alt 34 personer (ekskl. Slesvig). På mange mindre toldsteder trådte de i stedet for en højere lønnet toldkasserer. I takt med ansættelser af toldforvaltere reduceres antallet af toldoppebørselskontrollørere og i 1880 var antallet godt og vel reduceret til det halve. I 1916 blev titlen ændret til toldforvalter.

   

Toldstedet i Faxe Ladeplads har sin oprindelse tilbage til 1842, hvor der blev oprettet en toldvagt i et lille hus ved stranden og med fast stationeret toldbetjent. Toldvæsenet lejede huset af grev Moltke på Bregentved og lejekontrakten var gældende indtil 1932, hvor grevskabet skænkede jorden til toldvæsenet. Den gamle bygning fra 1842 blev i 1900 erstattet af en flot gedigen rødstensbygning, Hovedgaden 17. Selve toldstedet blev nedlagt i 1970.

[Kilde: Lokalhistorisk Arkiv 320-01 -  j.nr. 1974/907]