Indsamling

 Formålet med indsamling af lokalhistorisk materiale fra Faxe Kommune er at fastholde viden om det levede liv her på egnen og sikre, at samlingerne er bredt funderet og repræsentative for dækningsområdet.

Vi er i fuld gang med at gennemgå og revurdere arkivets samlinger: Hvad har vi? hvad bør vi ha'?

Når gennemgangen er afsluttet, udpeger vi nogle satsningsområder, som vi særligt vil indsamle kilder fra. Resultatet bliver en opdateret indsamlingsplan med specifikke indsamlingsprojekter.

Vi er allerede tyvstartet med et mere målrettet indsamlingsarbejde.

Forretninger i Faxe by

Det første indsamlingsprojekt er et fotoprojekt, der dokumenterer forretningslivet. Projektleder er Preben Gustafsen, der står for fotografering af butiksfacader, interiør med mere.

Vi er begyndt at fotodokumentere forretningslivet i Faxe by. Med tiden ruller projektet videre til kommunens øvrige byer.

Lærer for livet

Skriv dine erindringer og del dem!
Invitation til Danmarks lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere:

Fortæl om dit liv i og omkring skolen. Erindringer er vigtige og interessante dokumenter for eftertiden. For vore efterkommere og for fremtidens historikere er det vanskeligt at få et nuanceret billede af hverdagen gennem officielle dokumenter. Personlige dokumenter som dagbøger og erindringer er uvurderlige.

Skriv om det, du har oplevet. Emnet er din egen tid som aktiv i skolen.
Det vil sige dine egne erindringer om en kortere eller længere periode i dit liv som lærer, men du må selvfølgelig også gerne inddrage forhistorien fra før du blev lærer eller  børnehaveklasseleder, hvis det passer ind i din beretning.

Skriv mellem 2 og 50 sider i et almindeligt, dagligt sprog om, hvad du har set og oplevet som aktiv i skolen.

Du kan skrive om din tid på seminariet og i skolen, om hele dit aktive virke i og omkring skolen, om en enkelt dag eller en særlig spændende positiv eller negativ oplevelse. Du kan skrive om en bestemt arbejdsplads, om elever, deres forældre eller om kolleger.

Du kan også fortælle på grundlag af billeder, men så skal billederne sendes med. Det vigtigste er, at det, du fortæller, er noget, du selv har oplevet.

Fortæl om hverdagen
Det mest interessante for vore efterkommere er, hvordan hverdagen formede sig for børn og voksne "i gamle dage". Fortæl hvor og hvordan du boede, hvor du arbejdede og hvordan dagligdagen gik fra morgen til aften. Hvornår og hvordan begyndte skoledagen, hvilke opgaver ud over undervisning havde du? Hvad underviste du i og hvordan?

Hvordan var timerne og frikvartererne? Hvordan var ekskursionerne og lejrskolerne?

Du er velkommen til at skrive om både glæder og sorger, venskaber og konflikter.

Men vær opmærksom på, at erindringerne skal kunne offentliggøres uden at enkeltpersoner eventuelt hænges ud. Vi anbefaler, at du anonymiserer personer, som du eventuelt vil skrive noget negativt eller følsomt om.

Husk at skrive navn, adresse og email på erindringerne, og meget gerne nogle korte oplysninger om dig selv.

Hvem kan være med?
Alle, der arbejder eller har arbejdet som børnehaveklasseleder, lærer og skoleleder i en dansk grundskole (0.-10. klasse), kan deltage.

Det gælder også konsulenter, vejledere og skolepsykologer.

Vi håber at få mange erindringer. Jo flere, der skriver, og jo mere forskellige, beretningerne er, jo mere værdifuldt er materialet for eftertiden og historikerne.

Praktiske oplysninger
Alle indsendte erindringer vil blive bevaret.

Filer:
Vi modtager kun tekster elektronisk og i et gængs format som Word, Writer eller pdf.

Illustrationer:
Har du fotografier eller andre billeder, som hører sammen med din fremstilling, så sæt dem ind i dit dokument, før du gemmer det som en pdf-fil. De placeres enten i teksten, hvor de hører til, eller bagerst i dokumentet. Husk at lave billedtekster til og fortæl, hvornår og hvor de er taget. Og helst også, hvem fotografen er.

Tilgængelighed/klausulering:
Bidrag regnes for umiddelbart tilgængeligt. Det betyder, at enhver arkivgæst kan læse dem. Nogle bidrag vil blive offentliggjort på internettet. Ønsker du at aflevere materiale og af særlige grunde båndlægge det for en periode, så kan det også sagtens lade sig gøre. Kontakt os, så aftaler vi nærmere.

Spørgeskema om ferieminder (PDF-fil åbner i nyt vindue)