Influenzaen når Ringsted

11/7 1918

Folketidende, Ringsted - Sorø - Haslev:

Den såkaldte spanske syge har nu nået Ringsted. Det er en ung, arbejdssøgende jordarbejder, Aron Petersen fra Roskilde, der har fået sygdommen.

Han havde opholdt sig på et af byens gæstgiverier en dags tid, men da han følte sig noget utiopas, meldte han sig på sygehuset, hvor sygehuslæge Langhoff straks konstaterede, at det var den spanske syge.

Lægen beroliger

Lad os nu endelig straks, udtaler hr. Langhoff, kalde sygdommen ved dens rette navn: Influenza.

Tilfældet med den unge mand fra Roskilde, der åbenbart har ført smitte med sig derfra, var et typisk tilfælde på influenza. Han havde høj feber, da han kom, men er allerede nu i bedring.

M.h.t. selve sygdommen tør jeg sige at have nogen erfaring. Da influenza-epidemien i slutningen af firserne og begyndelsen af halvfemserne var ret udbredt også her i landet, havde jeg lige begyndt at praktisere, og efter hvad jeg kan se, er der ingen tvivl om, at det er ganske den samme sygdom, der nu optræder under et nyt navn.

I trediverne, da der også var influenza-epidemi, kaldte man den "la grippe", senere kom den til at hedde "influenza" og nu endelig "den spanske syge". Men anden berettigelse til denne betegnelse, end at Spanien er det første land, hvor sygedommen i år har vist sig, har den ikke.