Kassation og bevaring

 Inden et arkivmateriale er klar til registrering skal det sorteres og klargøres. Hvis materialet er fundet egnet til at indgå i arkivets samlinger, er det vigtigt, at vi passer godt på det. Vi gemmer ikke metalklips, plastikomslag og andre fremmedlegemer, der kan skade arkivalierne.

Dokumenter og fotografier på papir skal pakkes i syreneutrale læg og kuverter. Det kan være lidt af en udfordring at opbevare arkivmateriale optimalt, for forskellige materialer stiller forskellige krav til opbevaringstemperaturer og luftens fugtighed.
Vi tilstræber så stabilt et miljø i arkivets magasiner som muligt.

 

I magasinerne hersker en særlig orden, som det utrænede øje måske ikke ser. Alt har sin faste plads, så fylder det mindst, bevares bedst og det er let for arkivets personale at finde lige netop det materiale, som du ønsker at se nærmere på. Der er ikke selvbetjening.

 En bekendtgørelse under arkivloven definerer hvilke kommunale arkivalier, der skal gemmes og hvilke, der kan kasseres. For arkivalier af privat oprindelse er det en vurderingssag, om det får plads i arkivet. Kassation er vigtigt og svært. Vi kan ikke gemme alt hvad arkivet modtager. Men hvad er det, der gør et materiale mere interessant for eftertiden end noget andet?

Et par af de kriterier, som vi sorterer og kasserer efter er originalitet og proveniens.

Originalitet er vigtigt. Det er både dyrt og ressourcekrævende at arkivere, så vi vil bruge ressourcerne på originaler, ikke kopier.

Proveniens er vigtigt. At et materiale har en god proveniens betyder, at vi kender dets oprindelse eller herkomst. Proveniens handler om hvad materialet fortæller om hvem, hvad, hvor, hvornår og måske også hvordan og hvorfor.