Lokalhistorier

"Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde...", sådan synger vi i midsommervisen ved sankthansbålet - men er der mon noget om snakken?

I hvert fald kan der fortælles mange historier, som knytter sig til bestemte steder, og som vi slet ikke kan forestille os kunne være foregået andre steder.

By og land, adel og bonde, handel og industri er nogle af de helt vigtige ingredienser, når vi fortæller historier fra livet på den egn, som vi i dag kender som Faxe Kommune.
Men om der i virkeligheden er så store forskelle eller måske interessante ligheder fra sted til sted, vil vi lade andre om at bedømme. Klik på sognene til venstre og se historier derfra.