Lovgivning

Arkivlovgivningen bestemmer hvad centre og institutioner skal aflevere til Faxe Kommunes Arkiver

En række love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger regulerer arkivarbejdet. Her er en liste med links til de mest centrale:

Arkivloven - lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. 

Arkivbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003: Offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Persondataloven - Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af personoplysninger 

Generel Vejledning om aflevering til et offentligt arkiv


Om aflevering efter bekendtgørelse 1007 (gældende fra 2010) 
Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010: Bekendtgørelse om arkiveringsversioner 

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010. En vejledning til bekendtgørelsen, senest opdateret d. 29. april 2011 


Om bevaring og kassation
Bekendtgørelse nr. 1000  af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne.
Gælder for arkivalier 1970-2006

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004
Gælder for arkivalier skabt 1970-2006


Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne.
Gælder for arkivalier skabt efter 1. januar 2007

Vejledning til bekendtgørelse nr. 995  maj 2015, version 3
Gælder for arkivalier skabt efter 1. januar 2007 

Cirkulæreskrivelse af 24. februar 2012 om kassation af dokumenter i kommunernes ESDH-systemer
Gælder for arkivalier skabt efter 1. januar 2007

Vejledende bevarings- og kassationsliste december 2010. D-guldlisten, version 1. Liste over kommunernes IT-systemer
gælder arkivalier skabt efter 1. januar 2007