Papirarkivalier

Arkivalier fra Faxe Kommunes forgængerkommuner, Fakse, Haslev og Rønnede 1970-2006 er, sammen med papirakivalier fra Faxe Kommune 2007-, på vej til Faxe Kommunes Arkivers magasiner.

registrering af materialerne pågår i øjeblikket, og det er meningen, at arkivets brugere i fremtiden også skal kunne søge i de kommunale samlinger her fra vores hjemmeside.

Arkivalier fra før 1970, for eksempel forhandlingsprotokollerne fra sognerådene, socialudvalg, børneværnsudvalg, skolekommissioner og fattigvæsen, journalbøger, journalsager m.v.  er afleveret til Statens Arkiver (Rigsarkivet). Her kan du søge i Statens Arkivers arkivdatabase Daisy.
Dog har Faxe Kommunes Arkiver enkelte skolearkiver fra den tid.