Registrering

 I Kommunearkivet benytter vi vores egen registreringsdatase, arkivbasen.dk, som er en del af Starbas-systemet. Arkivbasen er under opbygning. Det bliver en oversigt over kommunale arkivalier i Faxe Kommunes Arkiver. Arkivalierne stammer fra Faxe Kommune, forgængerkommunerne Fakse, Haslev og Rønnede og enkelte af forgængerkommunernes forgængere.

 Arkibas er navnet på det registreringssystem, vi bruger til privatarkivalierne. Du finder registreringerne fra Arkibas via arkiv.dk. Begge systemer kan du søge i direkte her fra hjemmesiden. Se Søg i arkivet.
I Arkibas registrerer vi alle materialetyper. Et registreringsnummer består altid af et bogstav og et eller flere cifre. Bogstavet angiver registrerings- og materialetype samt opbevaringssted.

A - Arkivalier, samlet efter arkivskaber
B - Billeder
V - Billedserier
Ø - Fotoalbum
F - Film (alle typer medier)
M - Emnesamling (ofte kopimaterialer)
H - Håndbogsamling/Lokallitteratur
Z - Småtryk, tidsskrifter og medlemsblade
K - Kort
T - Tegninger