Samlinger

Arkivet har forskellige slags samlinger

Arkivalier

Arkivalier er informationer, som ikke er publiceret, og som er opsamlet og gemt i forbindelse med en myndigheds, en institutions, en persons, en forenings eller et firmas virksomhed.
 
Arkivalier

Arkivalier kan for eksempel være dokumenter, kort, tegninger, fotografier, film og lydoptagelser. Vi skelner mellem papirarkivalier og digitale arkivalier.

I Faxe Kommunes Arkiver samler vi originale dokumenter efter arkivskaber.
En arkivskaber er den myndighed, institution, person, forening eller virksomhed, som har haft ansvar for materialet på skabelsestidspunktet.
Det betyder at arkivalier fra for eksempel Kongsted Brugsforening altid findes i samme registrering - uanset om materialet er overdraget til arkivet i flere omgange og måske stammer fra forskellige givere.


Billeder

- er der masser af i Faxe Kommunes Arkiver. Gamle og nye. Portrætter, steder, begivenheder. Her er både sjove, grimme og interessante motiver. Lidt af hvert og noget for enhver.
 
Billeder

Den fyldigste del af billedsamlingen er positiver, som vi opbevarer som en hvilende samling i syreneutrale kuverter. At samlingen er hvilende, betyder at vi håndterer billederne bedst og mindst muligt. Det kan lade sig gøre, fordi vi digitaliserer samlingen.
En anden del af billedsamlingen er negativer, nogle endda så gamle at de er fremstillet på store glasplader. Denne del af samlingen er meget skrøbelig. Desværre er den også delvist uregistreret.

En tredje del af billedsamlingen er digitale billeder. Det er vigtigt, at de digitale billeder, der doneres til Faxe Kommunes Arkiver, har et vist format.

Du kan købe print og digitale kopier af billederne i arkivet. Brug af billeder fra Faxe Kommunes Arkiver er underlagt særlige vilkår.


Film og lyd

I Faxe Kommunes Arkiver har vi især filmoptagelser fra Haslev og omegn.
Lokale filmentusiaster har sørget for at skabe et materiale, der beskriver især fortidens Haslev. Hovedparten af arkivets samling af film og lyd er amatøroptagelser.
 
Film og lyd

I årets mørke tid viser arkivet jævnligt udpluk fra filmsamlingen. Se nærmere under fyraftensfilm.


Kopisamlinger

- er materiale, som findes i original andre steder.
Fra det statslige arkivvæsen har vi for eksempel kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller.
 
Kopisamlinger   Kopisamlinger 

Kopisamlinger er dels i mikroform, dels som fotokopier. I arkivets læsesal er der læseapparater til mikrokort og mikrofilm.


Referencesamlinger

Referencesamlingerne i Faxe Kommunes Arkiver består af en omfangsrig udklipssamling, en avissamling og en mindre samling af lokalhistorisk litteratur.

Referencesamlinger  Referencesamlinger

Referencesamlinger