Skoletilbud

Tag klassen med og mød jeres historie

Skolen i virkeligheden

I Faxe Kommunes Arkiver har vi gode tilbud til skoler, der gerne vil bringe lokale dimensioner ind i undervisningen:

Kilder til gode historier! - besøg Faxe Kommunes Arkiver og se den aktuelle udstilling, magasinerne og læsesalen, hvor der vil være forskellige eksempler på kilder, der kan fortælle gode historier.

Historisk Atlas -  jeres adgang til korte historier og historiske kort fra lokalområdet og resten af Danmark. Benyt værktøjet tidslup og undersøg lokalområdet og dets byers udvikling gennem tiden. Historisk atlas kan bruges i undervisningen i flere fag og på mange forskellige måder.
Faxe Kommunes Arkiver tilbyder en præsentation af Historisk Atlas og dets mange muligheder.

Kilden til kilden om besættelsestiden lokalt - Vi har digitaliseret en mængde dokumenter om livet her i området under og efter 2. Verdenskrig. Her finder I lokale vinkler på Danmarkshistorien. Prøv for eksempel at se nærmere på tyske flygtninges forhold i flygtningelejren i Teestrup. Eleverne kan øve sig i kildekritik, tippe en 13'er og arbejde med tre temaer: Tyskere i Danmark, Dagligliv og Modstand.
Faxe Kommunes Arkiver tilbyder en præsentation af vores kildeportal og giver eksempler på, hvordan I kan bruge den.

Kontakt os og hør nærmere om de aktuelle tilbud, som du også kan se mere om på skolenivirkeligheden.dk