Spansk syge i spejderlejren

22/7 1918

Fra Haslev Folketidende:

"Gymnasiets spejere, der lå i lejr på Glænø, er i går vendt hjem en dag tidligere end bestemt. 3 dage efter ankomsten blev føreren, der sammen med enkelte af spejderne ankom fra gymnasiast-mødet, hvor den spanske syge hærgede, angrebet af denne, og de følgende dage angrebes næsten alle spejderne.

I teltene og i en nærliggende lade lå spejderne. Øens noget fugtige klima afgav god jordbund for smitten. Sygdommen optrådte dog ret mildt.

Det blev et lidt trist lejrophold, spejderne fik. Øvelserne måtte opgives. Madlavningen klarede de få raske dog stolt. Daglig måtte der hentes pulver [medicin, red.] fra Næstved eller Skælskør, og i går var de så nogenlunde raske, at de kunne vende hjem. Nogle må dog sikkert gå i køjen i nogen tid."

Spejderbål, Haslev udvidede Højskole 1918/19. Vi har desværre ingen billeder af gymnasiets spejdere eller Glænølejren.