Til læsehesten

Faxe Kommunes Arkiver anbefaler god og spændende litteratur, der er skrevet på baggrund af kilder og arkivbesøg

Moltke - Rigets mægtigste mand

- af Carsten Porskrog Rasmussen, Hanne Raabyemagle, Poul Holstein & Knud J.V. Jespersen, Gads Forlag 2010, ISBN: 978-87-12-04354-6.

Bogen fortæller historien om Adam Gottlob Moltke, som tjente under hele fire enevældige konger i 1700-tallet, og som under den svage, drikfældige og uselvstændige Frederik V blev rigets egentlige hersker.

En flot biografi om statsmanden og godsejeren, der fik overdraget Bregentved Gods og blev stamfader til en slægt, der fik stor betydning for vores egn.


Vemmetofte - Borg, slot, kloster

- af Mikael Venge, Forlaget Vandkunsten 2010, ISBN: 978-87-7695-148-1.

Bogen skildrer Vemmetoftes fortid som befæstet middelalderborg og som prægtigt herresæde i 1600-tallet under slægterne Brahe, Rosenkrantz og Krabbe. Sin mest glansfulde epoke oplevede Vemmetofte som et kongeligt slot i 1720’erne.

”Den besynderlige, kvindelige republik”. Sådan blev Vemmetofte kloster karakteriseret af den unge huslærer på nabogodset Bregentved. Det rige klostergods, omgivet af store skove, hvor priorinden sammen med klosterjomfruerne levede en herskabelig tilværelse, var virkelig et særsyn i 1700-tallets patriarkalske Danmark. Klostrets vældige arkiv tillader en indgående skildring af  blandt andet tre af stedets store priorinder.


Herregårdsjagt i Danmark

- af Jesper Laursen, Gads Forlag 2009, ISBN: 978-87-12-04502-1.

Herregårdsjagten var en central del af både hverdagen og det selskabelige liv på herregårdene. Den var med til at udforme det danske landskab, som vi kender det i dag, ligesom den spillede en afgørende rolle for, hvordan jagten udviklede sig i Danmark.

Bogen er rigt illustreret og handler om livet på herregårdene blandt herskab og tjenestefolk til hverdag og fest, samtidig med at den fortæller om vildtopdræt og vildtpleje, krybskytteri og meget, meget mere.


Stormfloden den 13. november 1872

- af Kjeld Ejdorf, Skib Forlag 2002, ISBN: 87-90374-25-8.

Den 13. november 1872 fejede en voldsom orkan ind over Danmark og forårsagede danmarkshistoriens største strandingskatastrofe.
Godt 250 skibe strandede ved de danske kyster, mens et fåtal forliste til søs.

De fleste strandinger fandt sted mellem København og Gedser. Også Faxe Ladeplads var hårdt ramt. Til søs omkom måske 185 søfolk i danske farvande.


og selvfølgelig vores egne bøger
- af Faxe Kommunes Arkiver, 2013, ISBN:978-87-996569-0-5

Fest, flæsk, øllebrød og tæsk. Gode historier fra Faxe Kommunes Arkiver

                   

- og af Faxe Kommunes Arkiver, 2015, ISBN:978-87-996569-1-2

Jubiii, jubilæum! Flere gode historier fra Faxe Kommunes Arkiver

Vores egne bøger kan købes på arkivets læsesal og hos boghandlerne i Haslev og Faxe for 139 kr. pr. stk.