Tilgængelighed

Samlingerne i Faxe Kommunes Arkiver står til rådighed for enhver

 Hovedparten af samlingerne opbevares på magasin, hvor der ikke er publikumsadgang og derfor ikke selvbetjening. Arkivets medarbejdere hjælper gerne med søgning i arkivets registreringssystem og bestandskataloger og finder det ønskede materiale frem til dig.
Du kan ikke låne materialer med hjem, men frit benytte dem på arkivets læsesal.

 Almindeligvis er arkivenheder tilgængelige efter 20 år. Indeholder et materiale personfølsomme oplysninger, må det først benyttes efter 75 år.

I helt særlige, ekstraordinære tilfælde kan der dispenseres fra disse vilkår. For at søge om dispensation skal du udfylde et ansøgningsskema som du kan hente herunder:

Ansøgningsskema til dispensation (PDF-fil åbner i nyt vindue)