Udstillinger

AKTUEL UDSTILLING: Den spanske syge

For 100 år siden blev livet vendt op og ned her på egnen.
Især børn og unge mennesker døde af en aggressiv influenza, der blev kaldt 'den spanske syge' og er kendt som verdenshistoriens værste pandemi.
Smitten spredte sig hurtigt, og alle mistede nogen eller kendte nogen, der mistede nær familie eller venner.
Udstillingen fortæller om tragedier og heltemod i en tid uden vaccine og antibiotika.

Du kan se udstillingen i Faxe Kommunes Arkiver, Drosselvej 1, Rønnede. Vi har åbent mandag og tirsdag kl. 10-15


Eksempler på TIDLIGERE UDSTILLINGER fra Faxe Kommunes Arkiver:


To sygehuse

Engang var der sygehuse i både Fakse og Haslev. I dag er de begge nedlagt.
Faxe Kommune har istedet indrettet Faxe Sundhedscenter i bygningerne, som tidligere var ramme om Fakse Sygehus.
I udstillingen fra Faxe Kommunes Arkiver kunne du opleve sygehusenes etablering, storhed og fald.


Tid krydser rum

Vi leger med tid og sted og lader fortid og nutid smelte sammen. Når fotografier taget på samme sted, men med mange års mellemrum, sættes sammen, opstår der nye motiver, som pirrer og appellerer til fantasien. Det er som om helt nye og anderledes historier opstår i det konstruerede billede. Historier, hvor tid og rum får nye dimensioner.
Vi viste udstillingen Tid krydser rum som en sjov måde at se, huske og fornemme steders forandringer og de mennesker, der lever og har levet i tidens rum.

Billedkonstruktionerne i udstillingen Tid krydser rum er skabt af Jytte Melau og Preben Gustafsen.
 


I anledning af 200 året for undervisningsret og -pligt i Danmark bød vi på to udstillinger om skoleliv:

Gode skolehistorier – skole i 200 år

Vi har alle gået i skole. Og mon ikke de fleste har en mening om, hvordan det var?
Gennem 200 år har skolen undergået mange forandringer, og nu sker det igen: Det er nemlig i 2014, at en helt ny skolereform stod sin prøve i den danske folkeskole.
Husker du din skoletid?
I udstillingen Gode skolehistorier – skole i 200 år satte vi fokus på vores lokale skoleverden med et udpluk af billeder fra Faxe Kommunes Arkiver.


Lærer for livet

Udstillingen viser 20 portrætter af enkelte lærere og deres betydning for børn og samfund fra perioden 1814 – 2014.
Hvert årti repræsenteres af en markant lærerskikkelse, der er valgt med blik for lærerrollens omskiftelige idealer, krav og mangfoldighed.

Udstillingens plancher lagde op til eftertanke om hvad en god lærer er, og om hvordan lærere gennem tiden har fået ansigt og stemme i offentligheden gennem deres virke i og udenfor skolen.


Stine Florian - Kunstner i kul

Stine Florian, 1876-1921, levede sit liv i Kongsted. Her tegnede hun egnens folk, som hun så dem. En knipling, en rynke, en indsunket mund, en blød fold i tøjet - Stine Florian havde blik for detaljen.
Hendes fantastiske portrætter, er tegnet i kul på papir. Alle i næsten naturlig størrelse.


Kilder til gode historier

 Et arkivmagasin er som en skatkiste. Med udstillingen Kilder til gode historier præsenterede Faxe Kommunes Arkiver eksempler på, hvad skatkisten gemmer.
Udstillingen viste 8 historier fra Haslev, Faxe, Rønnede og Faxe Ladeplads - steder, begivenheder, personer og virksomheder, der hver på sin måde har haft betydning for det levede liv her på egnen.
 

Kilder til gode historier


Steder med sjæl

Ydmyge husmandssteder, storslåede herregårde, rå fabrikker og hverdagens etagehuse. Bygningskulturarven rummer alt fra små, ydmyge skure til prægtige palæer og knejsende fyrtårne. Kuffertudstillingen 'Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?' sætter fokus på den byggede kulturarvs mange facetter og formidler hvad, hvordan og hvorfor vi bevarer, anvender og udvikler historiske bygninger og miljøer i Danmark. 

Udstillingen var et led i Realdania og Kulturstyrelsens femårige indsats Bygningskultur 2015, der bidrog til øget opmærksomhed på Danmarks bygningskulturarv. 

Faxe Kommunes Arkiver har sammen med Østsjællands Museum og Faxe Kommune udvalgt 10 steder fra vores egn – klik ind på http://www.stedermedsjael.dk/ og vælg din favorit.


 Nostalgisk Univers

 Siden 1842 har der været kommuner i Danmark. Udstillingen Nostalgisk univers viser billeder af politikere fra Faxe Kommunes forgængerkommuner: Fakse, Haslev og Rønnede kommuner.
Udstillingen kunne ses på Faxe Kommunes rådhus i Haslev.


 Haslev bymidte

 I anledning af Faxe Kommunes arbejde med ny lokalplan og bystrategi for Haslev har Faxe Kommunes Arkiver lavet en udstilling om udvalgte historiske bygninger og steder i Haslev bymidte.
Udstillingen kunne ses på Haslev Seminarium i 2012.

Med "Bystrategi Haslev 2010...20...30" er der er fokus på Haslev bymidte. Det munder ud i en lokalplan, hvis hovedtemaer, proces og tidsplan blev præsenteret af Faxe Kommunes Center for Udvikling på Haslev Seminarium den 20. juni 2012.
Temaerne for lokalplanarbejdet er:
- mere byliv såsom aktivitet og torvedannelser
- butikker primært i den nordlige ende af Jernbanegade
- boligfortætning, mindre udfyldningsprojekter samt enkelte større byggeprojekter
- kulturhistorien, bevaring og nyt liv i gamle bygninger
- mere grønt i byen