Udstillinger

AKTUEL UDSTILLING: To sygehuse

Engang var der sygehuse i både Fakse og Haslev. I dag er de begge nedlagt.
Faxe Kommune har istedet indrettet Faxe Sundhedscenter i bygningerne, som tidligere var ramme om Fakse Sygehus.
Kig forbi i Faxe Kommunes Arkiver og oplev sygehusenes etablering, storhed og fald.

Du kan se udstillingen i Faxe Kommunes Arkiver, Drosselvej 1, Rønnede. Vi har åbent mandag og tirsdag kl. 10-15


Eksempler på TIDLIGERE UDSTILLINGER fra Faxe Kommunes Arkiver:


Tid krydser rum

Vi leger med tid og sted og lader fortid og nutid smelte sammen. Når fotografier taget på samme sted, men med mange års mellemrum, sættes sammen, opstår der nye motiver, som pirrer og appellerer til fantasien. Det er som om helt nye og anderledes historier opstår i det konstruerede billede. Historier, hvor tid og rum får nye dimensioner.
Vi viser udstillingen Tid krydser rum som en sjov måde at se, huske og fornemme steders forandringer og de mennesker, der lever og har levet i tidens rum.

Billedkonstruktionerne i udstillingen Tid krydser rum er skabt af Jytte Melau og Preben Gustafsen.
Udstillingen kan ses i arkivets underetage fra august 2015 til november 2016. Drosselvej 1, Rønnede


I anledning af 200 året for undervisningsret og -pligt i Danmark bød vi på to udstillinger om skoleliv:

Gode skolehistorier – skole i 200 år

Vi har alle gået i skole. Og mon ikke de fleste har en mening om, hvordan det var?
Gennem 200 år har skolen undergået mange forandringer, og nu sker det igen: Det er nemlig i 2014, at en helt ny skolereform skal stå sin prøve i den danske folkeskole.
Husker du din skoletid?
I udstillingen Gode skolehistorier – skole i 200 år sætter vi fokus på vores lokale skoleverden med et udpluk af billeder fra Faxe Kommunes Arkiver.

Udstillingen kan ses i arkivets underetage fra den 2. maj 2014 til den 1, september 2015. Drosselvej 1, Rønnede


Lærer for livet

Udstillingen viser 20 portrætter af enkelte lærere og deres betydning for børn og samfund fra perioden 1814 – 2014.
Hvert årti repræsenteres af en markant lærerskikkelse, der er valgt med blik for lærerrollens omskiftelige idealer, krav og mangfoldighed.

Udstillingens plancher lægger op til eftertanke om hvad en god lærer er, og om hvordan lærere gennem tiden har fået ansigt og stemme i offentligheden gennem deres virke i og udenfor skolen.

Lærer for livet er en vandreudstilling, der gæster Faxe Kommunes Arkiver i maj.

Udstillingen kunne ses i arkivets underetage i maj 2014. Drosselvej 1, Rønnede.


Stine Florian - Kunstner i kul

Stine Florian, 1876-1921, levede sit liv i Kongsted. Her tegnede hun egnens folk, som hun så dem. En knipling, en rynke, en indsunket mund, en blød fold i tøjet - Stine Florian havde blik for detaljen.
Se hendes fantastiske portrætter, der er tegnet i kul på papir. Alle i næsten naturlig størrelse. Udstillingen kunne ses i arkivets underetage frem til den 1. september 2015. Drosselvej 1, Rønnede.


Kilder til gode historier

 Et arkivmagasin er som en skatkiste. Med udstillingen Kilder til gode historier præsenterer Faxe Kommunes Arkiver eksempler på, hvad skatkisten gemmer.
Udstillingen viser 8 historier fra Haslev, Faxe, Rønnede og Faxe Ladeplads - steder, begivenheder, personer og virksomheder, der hver på sin måde har haft betydning for det levede liv her på egnen.
Udstillingen er overstået. Den kunne tidligere ses i arkivets underetage. Drosselvej 1, Rønnede.

Kilder til gode historier


Steder med sjæl

Ydmyge husmandssteder, storslåede herregårde, rå fabrikker og hverdagens etagehuse. Bygningskulturarven rummer alt fra små, ydmyge skure til prægtige palæer og knejsende fyrtårne. Kuffertudstillingen 'Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?' sætter fokus på den byggede kulturarvs mange facetter og formidler hvad, hvordan og hvorfor vi bevarer, anvender og udvikler historiske bygninger og miljøer i Danmark. 

Udstillingen er et led i Realdania og Kulturstyrelsens femårige indsats Bygningskultur 2015, der bidrager til øget opmærksomhed på Danmarks bygningskulturarv. 

Faxe Kommunes Arkiver har sammen med Østsjællands Museum og Faxe Kommune udvalgt 10 steder fra vores egn – klik ind på http://www.stedermedsjael.dk/ og vælg din favorit.

Udstillingen kunne i perioden 5. november – 20. december 2013 ses på Rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev


 Nostalgisk Univers

 Siden 1842 har der været kommuner i Danmark. Udstillingen Nostalgisk univers viser billeder af politikere fra Faxe Kommunes forgængerkommuner: Fakse, Haslev og Rønnede kommuner.
Udstillingen kan ses på rådhuset ved hovedtrappen. Frederiksgade 9, Haslev.


 Haslev bymidte

 I anledning af Faxe Kommunes arbejde med ny lokalplan og bystrategi for Haslev har Faxe Kommunes Arkiver lavet en udstilling om udvalgte historiske bygninger og steder i Haslev bymidte.
Udstillingen kunne ses på Haslev Seminarium i 2012. Søndergade 12-14, Haslev.

Med "Bystrategi Haslev 2010...20...30" er der er fokus på Haslev bymidte. Det munder ud i en lokalplan, hvis hovedtemaer, proces og tidsplan blev præsenteret af Faxe Kommunes Center for Udvikling på Haslev Seminarium den 20. juni 2012.
Temaerne for lokalplanarbejdet er:
- mere byliv såsom aktivitet og torvedannelser
- butikker primært i den nordlige ende af Jernbanegade
- boligfortætning, mindre udfyldningsprojekter samt enkelte større byggeprojekter
- kulturhistorien, bevaring og nyt liv i gamle bygninger
- mere grønt i byen