Logo

Brug arkivet

Brug arkivet! Til hvad? Hvordan?
Måske tænker du: jeg googler bare! - og det er selvfølgelig rigtigt, at meget information om lokale spørgsmål finder du nemt ved at google.

Men ikke alt er digitalt. Faxe Kommunes Arkiver har guldgruber af information i samlingerne, som ikke kan googles.
Det betaler sig også at opsøge den slags viden.

Faxe Kommunes Arkiver kan bruges på flere måder. Her er kilder til egnens historier. Du kan bruge arkivets samlinger af forskelligt materiale, og du kan se udstillinger og benytte håndbogssamlingen med lokallitteratur på arkivets læsesal.

Vi har lavet søgeadgang til vores registreringssystemer direkte her fra arkivets hjemmeside. Derfor kan du i ro og mag hjemmefra få et indblik i, hvad vi har, og du kan udvælge de materialer, som du gerne vil se nærmere på, når du besøger arkivets læsesal.

Det har vi:

Arkivalier

arkivalier

 

Arkivalier er informationer, som ikke er publiceret, og som er opsamlet og gemt i forbindelse med en myndigheds, en institutions, en persons, en forenings eller et firmas virksomhed.

Arkivalier kan for eksempel være dokumenter, kort, tegninger, fotografier, film og lydoptagelser. Vi skelner mellem papirarkivalier og digitale arkivalier.

I Faxe Kommunes Arkiver samler vi originale dokumenter efter arkivskaber.
En arkivskaber er den myndighed, institution, person, forening eller virksomhed, som har haft ansvar for materialet på skabelsestidspunktet.
Det betyder at arkivalier fra for eksempel Kongsted Brugsforening altid findes i samme registrering - uanset om materialet er overdraget til arkivet i flere omgange og måske stammer fra forskellige givere.

Billeder

billeder

 

Billeder er der masser af i Faxe Kommunes Arkiver. Gamle og nye. Portrætter, steder, begivenheder. Her er både sjove, grimme og interessante motiver. Lidt af hvert og noget for enhver.

Den fyldigste del af billedsamlingen er positiver, som vi opbevarer som en hvilende samling i syreneutrale kuverter. At samlingen er hvilende, betyder, at vi håndterer billederne bedst og mindst muligt. Det kan lade sig gøre, fordi vi systematisk digitaliserer samlingen.

En anden del af billedsamlingen er negativer, nogle endda så gamle at de er fremstillet på store glasplader. Denne del af samlingen er meget skrøbelig. Desværre er den også delvist uregistreret.

En tredje del af billedsamlingen er digitale billeder. Det er vigtigt, at de digitale billeder, der doneres til Faxe Kommunes Arkiver, har et vist format.

Film og lyd

film

 

I Faxe Kommunes Arkiver har vi især filmoptagelser fra Haslev og omegn.
Lokale filmentusiaster har sørget for at skabe et materiale, der beskriver især fortidens Haslev. Hovedparten af arkivets samling af film og lyd er amatøroptagelser.

Kopisamlinger

mikrofilm

 

- er materiale, som findes i original andre steder.
Fra det statslige arkivvæsen har vi for eksempel kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller.

Kopisamlinger er dels i mikroform, dels som fotokopier. I arkivet er der læseapparater til mikrokort og mikrofilm.

Referencesamlinger

Avis

 

Referencesamlingerne i Faxe Kommunes Arkiver består af flere omfangsrige udklipssamlinger, en avissamling og en mindre samling af lokalhistorisk litteratur.