Bøger

Bøger

Lokalhistoriske udgivelser

Der er udgivet mange bøger og pjecer om lokalhistoriske emner i Faxe Kommunes område. Her bringer vi et udvalg af de udgivelser, arkivet enten selv har udgivet eller har fået tilladelse til at anvende.

Klik på link eller billede af den bog du vil læse, og klik derefter på linket som fremkommer. Så er bogen klar.

Alle bøgerne er gjort søgbare, men vær tålmodig, da det kan tage tid at loade filerne.  Slå søgefunktionen til (ctrl+F), søg og naviger hen til det sted i bogen, du leder efter.

Arne Majvang: Haslev og Freerslev Sognes historie

Bind 1: Haslev og Freerslev sogne. Primært om kirke og skoler. Udgivet 1967.

Bind 2: Bregentved. Om godset og dets ejere. Udgivet 1972.

 

Bind 1

Bind 2

 

Margit Baad Pedersen: Haslev - fra landsby til stationsby

M​​useumsinspektør ved Haslev Museum, Margit Baad Pedersen fortæller om Haslevs udvikling.

Udgivet 1993.

Haslev - fra landsby til stationsby

 

 

 

 

 

Margit Baad Pedersen: Haslev - by og mennesker

En fortsættelse af fortællingerne fra "Haslev - fra landsby til stationsby". Museumsinspektør ved Haslev Museum, Margit Baad Pedersen fortæller om byudviklingen fra ca. 1920 til 1970. Udgivet 1995.

Haslev - by og mennesker

 

 

 

Træk af Haslevs historie

Udgivet af Haslev Museum og Haslev Lokalhistoriske Arkiv i 1977-78, genoptrykt i 2004.

En kortfattet orientering om Haslevs udvikling, skrevet i forbindelse med udstillingen "Træk af Haslevs historie" på Haslev Museum.

Forord af Preben Bækhave.

Træk af Haslevs historie

 

 

Lov og ret i Faxe Herred

Udgivet af Faxe Herreds Lokalhistoriske Arkiv i 1984 i anledning af lrs. Torben Elverdams 40 års jubilæum.

Indeholder afsnit om bl.a. herredsretten i Faxe, ting- og arresthuset i Faxe, sagførere og advokater i Faxe gennem tiden samt om advokatfirmaet Torben Elverdam.

Lov og ret i Faxe Herred

 

 

Niels Henrik Rasmussen: Haslev Seminarium under besættelsen

Genoptryk fra 1995 af "Minder fra og omkring beslaglæggelsen af Haslev Seminarium", skrevet af forstander Niels Henrik Rasmussen og oprindelig udgivet i oktober 1945.

I februar-marts 1945 blev en række skoler i Haslev beslaglagt til brug for sårede tyskere. N.H. Rasmussen beretter, hvordan det gik til på seminariet og om forskellige episoder med tyskerne frem til befrielsen i maj.

Haslev Seminarium under besættelsen

 

 

Lars Nielsen: En friskolelærers erindringer

Lars Nielsen fortæller om sin opvækst i Viverup, sin tid som skrædder, om højskoleophold og uddannelse til friskolelærer - men først og fremmest om det religiøse liv på egnen: De gudelige forsamlinger, Indre Mission og ikke mindst grundtvigianerne, som han endte med at tilhøre.

Optegnelser om mig selv. En friskolelærers erindringer.

 

 

 

Jens Danielsen: Erindringer om barndom og ungdom

Erindringer om barndom og ungdom 1868 - 1942.
Om opvæksten i et fattigt fiskerhjem i Vemmetofte Strandskov, hvor faderen døde, og om tiden på Jonstrup Seminarium  og som hjælpelærer på Lolland og Røsnæs

Erindringer om barndom og ungdom