Carl J. Ulrich & Søn A/S, Haslev
Ulrichs mejeripersonale, Haslev
Agent Ulrich

C. J. Ulrich & Søn A/S

Da jernbanestationen i Haslev var en realitet byggede grev Moltke, Bregentved, en købmandsforretning og kro med rejsestald, som han udlejede til Carl J. Ulrich, der blev en af Haslevs helt store pionerer.

Ulrichs virketrang og sans for en god forretning fik stor betydning for byens udvikling. I 1877 købte og udstykkede han jord til byggegrunde på den ene side af vejen mellem stationen og den daværende landsby. Det blev startskuddet til flere jordopkøb og udstykninger, så Haslev voksede frem mellem den gamle landsby og stationen, som byen snart omsluttede. I 1885 fik C. J Ulrich hæderstitlen ”agent”.

Hans entreprenørvirksomhed voksede hurtigt og omfattede udover kro, købmandshandel og rejsestald også grovvarehandel, elektricitetsværk, mejeri, landbrug med svineeksport og teglværksdrift.

Agent Ulrich var en magtfaktor i Haslev, aktiv i Handels- og Industriforeningen og medlem af sognerådet 1895-1900. Han døde i 1913.

På billederne ses:

  • Carl J. Ulrich & Søn A/S, Stationspladsen 4 i Haslev
  • C. J. Ulrich's majeripersonale Nørregade i Haslev
  • Agent C. J. Ulrich