Vilhelmsminde

Før 1881 lå der en gammel gård i Spjellerup by, der er sporet tilbage til 1761 som fæstegård under Vemmetofte Kloster. Gennem årene har der været forskellige fæstere af gården, men i 1832 flytter et nygift par, fæster Peder Jeppesen Larsen og Kirsten Jakobsdatter fra Lund, ind på gården. De får kun 10 år sammen, for allerede i 1842 dør Peder Jeppesen Larsen og Kirsten Jakobsdatter sidder tilbage med 5 mindreårige børn. Hun overtager fæstet på gården efter sin mand Peder og beholder det indtil sin død i 1880, selv om hun indgår ægteskab nr. 2 i maj 1850. Dette ægteskab bliver meget kort, da hendes mand dør i slaget ved Isted den 25.7.1850.

Efter Kirstens død i 1880 overtager den ældste søn Vilhelm Pedersen fæstet, og i 1881 flytter han en del af den gamle gård ud til den nuværende beliggenhed på matr.nr. 6 b, Spjellerup. Den nye gård får navnet Vilhelmsminde, hvilket navn gården stadig har.

Ved opførelsen af avlsbygningerne til den nye gård, Vilhelmsminde, benyttes materialer fra det nedstyrtede tårn på Havnelev kirke.

I 1911 afstår Vilhelm gården til sin ældste søn Ole Pedersen, der dør i 1923. Hans enke Karen Johanne, f. Rasmussen, ejer og driver gården, indtil hun i 1928 sælger den til deres ældste søn Jens Vilhelm Pedersen, der var gift med Maren Joditta Pedersen. I 1955 sælger han gården, og dermed er en æra på næsten 75 år som slægtsgård færdig.

Tilbage i Spjellerup by ligger resten af den gamle gård (matr.nr. 6 c) med et jordtilliggende på ca. 5 ha. Denne ejendom overdrager Vilhelm Pedersen til sin yngste bror Jens, der forbliver ugift. Jens bliver boende på gården sammen med sin ugifte søster Ane, indtil et barnebarn efter Vilhelm Petersen, Maren Kristine, gift med Verner Christensen i 1924/25 overtager den.

Kilde: Et Østsjællandsk Folk i Fortid og Nutid, Kirkeskov, hæfte 14, s. 540-541