fra Faxe Kommunes Arkivers samlinger

Om arkivet

Faxe Kommunes Arkiver gemmer kilder til gode historier

Vores magasiner er fyldt med kilder til gode historier. Her er dokumenter, billeder, film og lyd. Her er bøger og aviser. Her er sammenhænge og forskelle. Her er fortid og nutid vores fælles historie. Til rådighed for dig.

Vi dækker Faxe Kommunes område og modtager arkivalier fra både private, erhverv, foreninger og fra Faxe Kommunes administrative centre og institutioner.

I sin nuværende form blev institutionen skabt i 2011, men arkivets historie tog allerede sin spæde begyndelse i 1965 og 1973. - Kilderne går selvfølgelig endnu længere tilbage. De ældste dokumenter er fra 1700-tallet. De nyeste er fra i morgen.

Kært barn har mange navne: enhedsarkiv, §7-arkiv, kommunearkiv, lokalhistorisk arkiv, stadsarkiv, offentligt arkiv... Faxe Kommunes Arkiver er arkivet i Faxe Kommune.

Organisatorisk hører Faxe Kommunes Arkiver til i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Private samlinger

Arkivet har siden 1965 indsamlet dokumentation fra borgere, virksomheder og foreninger. Indholdet i de private samlinger spænder fra store virksomhedsarkiver til mindre personarkiver.

Dokumenter, billeder, film, lyd - de private samlinger bugner af kilder til fælles lokal historie.

Kommunearkivet

Kommunearkivet kom til i 2011. Indholdet kommer fra Faxe Kommunes centre og institutioner. Der er tale om papirarkivalier og digitale arkiveringsversioner af IT-systemer.

Derudover indeholder arkivet arkivalier fra forgængerkommunerne Fakse, Haslev og Rønnede og i mindre omfang papirarkiver fra forgængerkommunernes forgængere.