Motorvej ved Haslev

PROJEKT - Fra stationsby til pendlerby

Er Haslev blevet forstad til hovedstadsregionen? Faxe Kommunes Arkiver er i gang med et forskningsprojekt, der undersøger Haslevs forandring fra stationsby til pendlerby.

I projektet indgår en etnologisk undersøgelse. Gennem interviews med nuværende og tidligere pendlere undersøger vi, hvad der får folk til at vælge at pendle, og hvad pendlerlivet betyder for Haslev.

Deltag i projektet

Hvis du pendler eller tidligere har pendlet fra Haslev, så kan du deltage på 2 måder: Genvej til spørgeskema

1: Bliv interviewet om din pendling. Det tager en halv til en hel time. Kontakt os på 56 20 43 04 eller elgad@faxekommune.dk

2: Svar på vores spørgeskema. Det tager 5-10 minutter. Brug linket eller scan koden for at komme til spørgeskemaet.

 

HASLEV FRA STATIONSBY TIL PENDLERBY er arkivets nye satsning. I et samarbejde med Metropolhistorisk Netværk er Faxe Kommunes Arkiver i gang med et forskningsprojekt med kvantitative og kvalitative data.

Med kilder fra samlingerne i Faxe Kommunes Arkiver tager projektet afsæt  i selvangivelser i massevis. Sammen med statistik over ind- og udpendling giver selvangivelserne oplysninger om den lokale arbejdsstyrkes bevægelighed. 
Henning Bro, phd. og forhenværende stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv, perspektiverer de mange pendlerdata i forhold til Hovedstadsregionens kontekst.

Else Gade Gyldenkærne, etnolog og arkivar ved Faxe Kommunes Arkiver, indsamler viden om pendlingens karakter via spørgeskemaer og interviews med pendlere fra Haslev.
Tilsammen vil de to undersøgelser dokumentere pendlerlivet og føje et nyt kapitel til Haslevs byhistorie.

Faxe Kommunes Arkiver

- gemmer kilder til gode historier!