Fra dig, din virksomhed, din forening

er der massevis af spændende kilder, som kan høre hjemme i Faxe Kommunes Arkiver

Vil du bidrage til samlingerne?


Har du noget, du mener kan være af interesse for arkivet, er du velkommen til at kontakte os. Aflevering sker ved et personligt møde.

Ud fra kendskab til arkivets samlinger kan vi vurdere, om det tilbudte materiale er relevant. Vi stiller en række spørgsmål, som er vigtige at kende svarene på, når materialet senere skal registreres.
Ved afleveringen afklarer vi eventuelle klausuleringsspørgsmål, og som giver skal du udfylde en donationserklæring.

 

Hvad samler vi på?

Faxe Kommunes Arkiver indsamler kulturhistorisk stof fra det område, der i dag er Faxe Kommune. Det kan for eksempel være fotografier, film, erindringer, protokoller fra foreninger og lokale virksomheder.

Samlingerne i et moderne arkiv skal så vidt muligt afspejle det levede liv og det lokale særkende for det område, som arkivet dækker – så husk: materialet behøver ikke at være gammelt, før det kan benyttes i Faxe Kommunes Arkiver, men vi foretrækker originalmateriale frem for kopier.

Der er allerede meget spændende kildemateriale i arkivets samlinger. Alt har ikke lige værdi og magasinpladsen er ikke ubegrænset, derfor er der også grænser for, hvad vi kan og bør indsamle. Ambitionen er ikke at indsamle alt om alle. Men vi vil gerne indsamle det "vigtige og rigtige".
I indsamlingen bestræber vi os på, at samlingerne kan blive mest muligt repræsentative.

Faxe Kommunes Arkiver er særligt interesseret i emner, som ikke allerede er belyst i tilstrækkelig grad i arkivets samlinger.

 Arkivet modtager ikke genstande.