Logo

Databeskyttelse

Serviceinfo: Vi har pligt til at oplyse dig om, at når du henvender dig til Faxe Kommunes Arkiver med en forespørgsel, donation af privatarkivalier eller lignende, så registrerer og opbevarer vi almindelige oplysninger, som du selv afgiver.
Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger her:

Sådan behandler vi dine oplysninger, når du afleverer arkivalier

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv., når du afleverer materialer til Faxe Kommunes Arkiver

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Givers navn, adresse og kontaktoplysninger gemmes i arkivets registreringssystem og offentliggøres ikke.
Arkivalier med evt. personoplysninger bevares i arkivets magasiner.
 

 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Arkivformål i samfundets interesse og arkivmæssig bevaring – dvs. bevaring af oplysninger af historisk værdi eller af væsentlig retlig eller administrativ betydning for borgere og myndigheder, herunder det formål at stille oplysninger til rådighed jf. arkivloven

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Arkivloven, kap.11
Databeskyttelsesforordningen, artikel 89
 

 3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Medmindre andet er aftalt med dig er personfølsomme oplysninger tilgængelige for arkivets brugere efter 75 år jf. arkivlovens regler for tilgængelighed.
 

 4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger, som arkivet håndterer, er de oplysninger, du gav os på afleveringstidspunktet (herunder evt. personoplysninger som de fremgår af arkivalierne).
 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.
 

6. Faxe Kommunes Arkiver er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommunes Arkiver er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommunes Arkiver
Postadresse:     Frederiksgade 9, 4690 Haslev                          
Kontoradresse:    Drosselvej 1, 4683 Rønnede

Telefon: 56 20 43 00
CVR-nr.: 29188475

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommunes Arkiver. Du kommunikerer sikkert med os med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til arkiv@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.
 


7. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.
 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Sådan behandler vi dine oplysninger, når du henvender dig med spørgsmål

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv., når du sender en lokalhistorisk forespørgsel til Faxe Kommunes Arkiver

1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi journaliserer din forespørgsel og gemmer dermed dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, email) i det omfang du har oplyst dem.
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
At besvare din forespørgsel

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Offentlighedsloven §15 om journaliseringspligt
 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke de personoplysninger du giver i forbindelse med forespørgsler til Faxe Kommunes Arkiver.
 

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger, som arkivet håndterer, er de oplysninger, du gav os i forbindelse med din forespørgsel til Faxe Kommunes Arkiver.
 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.
 

6. Faxe Kommunes Arkiver er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommunes Arkiver er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommunes Arkiver
Postadresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Kontoradresse: Drosselvej 1, 4683 Rønnede

Telefon: 56 20 43 00
CVR-nr.: 29188475

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommunes Arkiver. Du kommunikerer sikkert med os med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til arkiv@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.
 

7. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.
 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sådan behandler vi dine oplysninger, når du søger om adgang til ikke-tilgængelige arkivalier

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv., når du sender en ansøgning til Faxe Kommunes Arkiver om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.

1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi journaliserer din forespørgsel og gemmer dermed dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, email) i det omfang du har oplyst dem.
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
At behandle din ansøgning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Arkivloven § 30, § 40 og § 42
Offentlighedsloven §15 om journaliseringspligt
 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke de personoplysninger du giver i forbindelse med forespørgsler til Faxe Kommunes Arkiver.
 

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger, som arkivet håndterer, er de oplysninger, du gav os i forbindelse med din ansøgning til Faxe Kommunes Arkiver.
 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.
 

6. Faxe Kommunes Arkiver er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommunes Arkiver er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommunes Arkiver
Postadresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Kontoradresse: Drosselvej 1, 4683 Rønnede

Telefon: 56 20 43 00
CVR-nr.: 29188475

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommunes Arkiver. Du kommunikerer sikkert med os med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til arkiv@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.
 

7. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.
 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Faxe Kommunes Arkiver

Drosselvej 1
4683 Rønnede
Telefon: 56 20 43 00
arkiv@faxekommune.dk

Sikker digital post (med MitID)