Personale

 
Marianne Rimmen Raasted
arkivleder
 
Hanne Nielsen
juridisk sekretær
 
Ida Hasselby, registrator
Else Gade Gyldenkærne
arkivar
 
Susanne Thage Hansen
arkivassistent
Ida Karina Hasselby
registrator

 

Til Faxe Kommunes Arkiver er desuden knyttet en stab af engagerede frivillige medarbejdere.

 

Arkivmedarbejdere    
Alice Aasbjerg
 
Annette Johansen
 
Bente Hvid
 
Ellen Andersen
 
Erik Skov Jørgensen
 
Frede Jensen
 

Inger Milo
 
Jytte Melau
 
Karin Mikkelsen
 
Kurt Jensen
 
Lisbet Djernæs
 
Mona Hamann
 
Ove I. Nielsen Preben Gustafsen Villy B. Knudsen